Lệnh vận chuyển điện tử cho xe khách

Giá tốt nhất, an toàn nhất thị trường

Tư vấn miễn phí về thủ tục và sản phẩm theo quy định.

Hỗ trợ triển khai đến nhân viên kế toán nhà xe.

Đối tác uy tín, chất lượng và lớn nhất thị trường

VeXeRe – Xuất thẳng lệnh vận chuyển điện tử đến Bến xe & Cục đường bộ

Nhanh chóng – Phù hợp quy định – An toàn, tiện lợi

Triển khai lệnh vận chuyển điện tử

Đăng ký ngay Gọi cho tôi

VeXeRe – Xuất thẳng lệnh vận chuyển điển tử đến Bến xe & Cục đường bộ

Nhanh chóng – Phù hợp quy định – An toàn, tiện lợi

Triển khai lệnh vận chuyển điện tử

Đăng ký ngay Gọi cho tôi

Quy định pháp luật về lệnh vận chuyển điện tử

Tại khoản 1 điều 23 tại thông tư số 12/2020/TT-BGTVT

1. Lệnh vận chuyển do doanh nghiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
Khoản 3 điều 1 tại 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 tại 12/2020/TT-BGTVT như sau:
2. Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu.
Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 của Thông tư này.
Vì vậy theo thông tư Số: 17/2022/TT-BGTVT mới nhất của Bộ giao thông vận tải có quy định: Có thể sử dụng Lệnh Vận Chuyển dạng điện tử hoặc dạng giấy xuất trình khi chức năng yêu cầu. Về mặc truyền dữ liệu:
⁃ Các doanh nghiệp vận tải có thể thông báo Lệnh vận chuyển dạng giấy để bến xe đi và bến xe đến. Bến xe đi và Bến xe đến tiến hành lệnh vận chuyển Phát Hành Lệnh Điện tử đến Cục Đường Bộ Việt Nam.
⁃ Hoặc Doanh nghiệp Nhà xe hoặc Bến xe truyền lệnh vận chuyển điện tử đến trực tiếp Tổng cục thuế
     ⁃ Tóm tắt Flow lệnh điện tử giữa Nhà xe – Bến Xe – Cục đường bộ

Quy định pháp luật về lệnh vận chuyển điện tử

Tại khoản 1 điều 23 tại thông tư số 12/2020/TT-BGTVT

1. Lệnh vận chuyển do doanh nghiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
Khoản 3 điều 1 tại 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 tại 12/2020/TT-BGTVT như sau:
2. Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu.
Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 của Thông tư này.
Vì vậy theo thông tư Số: 17/2022/TT-BGTVT mới nhất của Bộ giao thông vận tải có quy định: Có thể sử dụng Lệnh Vận Chuyển dạng điện tử hoặc dạng giấy xuất trình khi chức năng yêu cầu. Về mặc truyền dữ liệu:
⁃ Các doanh nghiệp vận tải có thể thông báo Lệnh vận chuyển dạng giấy để bến xe đi và bến xe đến. Bến xe đi và Bến xe đến tiến hành lệnh vận chuyển Phát Hành Lệnh Điện tử đến Cục Đường Bộ Việt Nam.
⁃ Hoặc Doanh nghiệp Nhà xe hoặc Bến xe truyền lệnh vận chuyển điện tử đến trực tiếp Tổng cục thuế
     ⁃ Tóm tắt Flow lệnh điện tử giữa Nhà xe – Bến Xe – Cục đường bộ

Các bước thực hiện lệnh vận chuyển điện tử,

truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ

ĐĂNG KÝ NGAY

Lệnh vận chuyển điện tử trên phần mềm VeXeRe

Phần mềm quản lý xe khách của VeXeRe giúp thao tác dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa, xuất & in lệnh vận chuyển điện tử theo đúng quy định.

ĐĂNG KÝ NGAY

Lệnh vận chuyển điện tử trên phần mềm VeXeRe

Phần mềm quản lý xe khách của VeXeRe giúp thao tác dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa, xuất & in lệnh vận chuyển điện tử theo đúng quy định.

ĐĂNG KÝ NGAY

Lợi ích lệnh vận chuyển điện tử trên phần mềm VeXeRe

ĐĂNG KÝ NGAY

Lợi ích lệnh vận chuyển điện tử trên phần mềm VeXeRe

ĐĂNG KÝ NGAY

Câu hỏi thường gặp

Lệnh vận chuyển điện tử có bắt buộc không?

Điều này không bắt buộc doanh nghiệp mà do khả năng của từng doanh nghiệp trang bị công nghệ để thực hiện.
Khoản 3 điều 1 tại 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 tại 12/2020/TT-BGTVT như sau:
“1. Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu.
Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 của Thông tư này.

Lệnh vận chuyển điện tử là gì? lợi ích khi sử dụng

Lệnh vận chuyển điện tử thay thế cho lệnh vận chuyển giấy truyền thống mà các doanh nghiệp Nhà xe đã sử dụng nhiều năm nay
Lệnh vận chuyển điện tử giúp đồng bộ dữ liệu giữa Nhà xe – Bến xe – Cục đường bộ giúp doanh nghiệp vận tải tiết giảm được thời gian, các cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, kiểm soát

Xe hợp đồng có cần sử dụng lệnh vận chuyển điện tử không?

Quy định xe hợp đồng: Khoản 5 điều 7: “Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải.”

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn về vé điện tử tới quý Anh/Chị nhà xeĐăng ký ngay hôm nay để chúng tôi có thể giúp anh chị triển khai vé điện tử theo quy định

Tin tức từ VeXeRe.com