Chương trình  đăng ký dùng thử miễn phí bộ giải pháp phần mềm nhà xe của VeXeRe. Xem chi tiết

   Miền Bắc: Mr. Trọng

   Miền Nam: Mr. Thuận

Category Archives: TMS-FlashSale

FLASHSALE 10.07 – GIẢM GIÁ TỚI 50%

Thời gian đăng kí: 00:00 21/06/2023 – 23:59 03/07/2023 Thời gian chương trình: 12:00 10/07/2023 – 14:00 10/07/2023 Quyền lợi nhà xe tham gia chương trình: Tận hưởng bộ quyền lợi truyền thông từ VeXeRe lên đến 50 triệu đồng. Ưu tiên hiển thị trên các trang bán vé của VeXeRe. Ưu đãi các sản phẩm trong hệ sinh thái VeXeRe. […]

FLASHSALE 15.08 – GIẢM GIÁ TỚI 50%

Thời gian đăng kí: 00:00 25/07/2023 – 23:59 08/08/2023 Thời gian chương trình: 12:00 15/08/2023 – 14:00 15/08/2023 Quyền lợi nhà xe tham gia chương trình: Tận hưởng bộ quyền lợi truyền thông từ VeXeRe lên đến 50 triệu đồng. Ưu tiên hiển thị trên các trang bán vé của VeXeRe. Ưu đãi các sản phẩm trong hệ sinh thái VeXeRe. […]

FLASHSALE 08.08 – GIẢM GIÁ TỚI 50%

Thời gian đăng kí: 00:00 25/07/2023 – 23:59 01/08/2023 Thời gian chương trình: 12:00 08/08/2023 – 14:00 08/08/2023 Quyền lợi nhà xe tham gia chương trình: Tận hưởng bộ quyền lợi truyền thông từ VeXeRe lên đến 50 triệu đồng. Ưu tiên hiển thị trên các trang bán vé của VeXeRe. Ưu đãi các sản phẩm trong hệ sinh thái VeXeRe. […]

FLASHSALE 24.07 – GIẢM GIÁ TỚI 50%

Thời gian đăng kí: 00:00 11/07/2023 – 23:59 17/07/2023 Thời gian chương trình: 12:00 24/07/2023 – 14:00 24/07/2023 Quyền lợi nhà xe tham gia chương trình: Tận hưởng bộ quyền lợi truyền thông từ VeXeRe lên đến 50 triệu đồng. Ưu tiên hiển thị trên các trang bán vé của VeXeRe. Ưu đãi các sản phẩm trong hệ sinh thái VeXeRe. […]

FLASHSALE 09.05 – GIẢM GIÁ TỚI 50%

Thời gian đăng kí: 00:00 15/04/2023 – 23:59 02/05/2023 Thời gian chương trình: 12:00 09/05/2023 – 13:00 09/05/2023 Quyền lợi nhà xe tham gia chương trình: Tận hưởng bộ quyền lợi truyền thông từ VeXeRe lên đến 50 triệu đồng. Ưu tiên hiển thị trên các trang bán vé của VeXeRe. Ưu đãi các sản phẩm trong hệ sinh thái […]

Đăng ký dùng thử