Chương trình  đăng ký dùng thử miễn phí bộ giải pháp phần mềm nhà xe của VeXeRe. Xem chi tiết

   Miền Bắc: Mr. Trọng

   Miền Nam: Mr. Thuận

Daily Archives: 4 March, 2021

Lợi ích của chuyển đổi số cho nhà xe là gì?

loi-ich-cua-chuyen-doi-so

Thế nào là chuyển đổi số, chuyển đổi số cho nhà xe và ngành xe khách? Hãy hình dung đơn giản là trước đây nếu mọi nghiệp vụ của nhà xe đều thực hiện trên giấy tờ, thì giờ sẽ thành đều là số hóa. ghi sổ thông tin hành khách đặt vé và gửi […]

Đăng ký dùng thử