Tăng trưởng hiệu quả với gói giải pháp phù hợp

Gói cơ bản

11,5 - 17,5 tr VND

Gói nâng cao

25,7 - 31,1tr VND

Gói cao cấp

53,8 - 70,8tr VND

Gói tự chọn

Liên hệ tư vấn

Giảm giá 50% các sản phẩm khác khi sử dụng phần mềm bán vé hoặc phần mềm Hàng Hóa

Gói Vip

Liên hệ tư vấn

Tùy chỉnh 100% theo yêu cầu khách hàng.

Giá Gói = Phí khởi tạo + Phí Hosting

Dòng sản phẩm

Phần mềm bán vé (BMS) + App Quản lý bán vé (App BMA)

Phí khởi tạo: 7,500,000 – 12,500,000

Phí Hosting: 1,250,000 – 2,250,000

App Tài Xế (App Driver)

Phí khởi tạo: 5,000,000

Phí Hosting: 500,000

Tích hợp tổng đài (API Fee)

Phí khởi tạo: 5,000,000

Phí Hosting: 500,000

Tích hợp tin nhắn thương hiệu

Phí khởi tạo: 5,000,000

Phí Hosting: 200,000

Website thương hiệu nhà xe

Phí khởi tạo: 15,000,000

Phí Hosting: 1,500,000

App thương hiệu nhà xe

Phí khởi tạo: 25,000,000

Phí Hosting: 2,500,000

Phần mềm hàng hoá (GMS) +App Hàng Hóa (GMA)

Phí khởi tạo: 12,500,000 – 22,500,000

Phí Hosting: 2,250,000 – 3,250,000

Gắn module Tracking Mã Đơn Hàng

Phí khởi tạo: 0

Phí Hosting: 500,000

Module phát sinh từ NX

5,000,000 – 10,000,000 (Tùy theo yêu cầu)

Chi phí tin nhắn SMS

Có đăng kí TMĐT: 460đ-490đ/SMS, Không đăng kí TMĐT: 750đ/SMS (không phân biệt nhà mạng).

“Góp phần cho hành trình của bạn hạnh phúc hơn”

Chúng tôi sẽ liên lạc với anh chị bằng thông tin ở trên nhé