Daily Archives: 18 January, 2021

Phần mềm nhà xe VeXeRe – đối tác công nghệ đáng tin cậy cho Nhà xe

phan-mem-nha-xe-vexere

Không phải ngẫu nhiên mà phần mềm nhà xe VeXeRe được tin dùng bởi 700 nhà xe, và cũng không phải đơn giản mà VeXeRe đã được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng góp vốn và đồng hành. Điều này khẳng định cho năng lực nội tại, định hướng và đường đi lâu […]