Daily Archives: 29 December, 2020

Tri ân nhà xe hảo tâm – chương trình 5000 vé tết gửi đến sinh viên

5000-ve-tet-gui-đen-sinh-vien-1

Chương trình 5000 vé tết gửi đến sinh viên VeXeRe tự hào là đơn vị đứng ra tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân”, tặng 5000 vé tết gửi đến sinh viên trong dịp Tết 2021. Chương trình do VeXeRe phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP, HCM và […]