AWP-banner

Bạn muốn một trang đặt vé online? Chọn VeXeRe là không có sai!

Basic
Có ngay 1 ứng dụng để hành khách đặt vé
Chi phí khởi tạo chỉ từ
25.000.000
Premium
Phát triển 1 ứng dụng đặt vé có tích hợp các tính năng tối ưu nhất trải nghiệm của hành khách
Chi phí khởi tạo chỉ từ
35.000.000
Professional
Phát triển 1 ứng dụng mang nét riêng và phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Chi phí khởi tạo chỉ từ
50.000.000
Tiện ích nổi bật
Bán vé đồng thời trên VeXeRe.com
Hệ điều hành iOS
Hệ điều hành Android
Hỗ trợ 24/7
Chiết khấu khi nâng cấp ứng dụng
Hỗ trợ phát triển tính năng theo yêu cầu
Chỉnh sửa màu sắc theo branding nhà xe
Tên nhà phát triển ứng dụng
Apple Store
ID: VeXeRe
ID: AWP
Tài khoản riêng
Google Play
ID: VeXeRe
ID: AWP
Tài khoản riêng
Đối tác thanh toán của VeXeRe
Thanh toán tại nhà xe
Chuyển khoản ngân hàng
Thẻ nội địa
Thẻ quốc tế
Cửa hàng tiện lợi
Momo
VNPay
ZaloPay
AirPay
Moca
Tính năng chăm sóc khách hàng của VeXeRe
Email
SMS OTP
SMS Thông báo
App pushed notification
GPS tracking
Giải pháp marketing sản phẩm của VeXeRe
ASO
App Launching Campaign
App Promotion Campaign
Social Network Content
Chiết khấu khi dùng các sản phẩm Quản lý & Vận hành doanh nghiệp vận tải của VeXeRe
BMS
10%
30%
30%
GMS
10%
30%
30%
TMS
10%
30%
Free
BMA
20%
50%
50%
GMA
20%
50%
50%
TMA
30%
50%
Free
BDA
50%
Free
Free
GDA
50%
Free
Free
Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi

“Qui ipsam voluptatem nobis occaecati impedit quia iure non praesentium.”

Chúng tôi sẽ liên lạc với anh chị bằng thông tin ở trên nhé