Sau khi đăng ký dịch vụ, nhà xe cần cung cấp với VeXeRe những thông tin và tài liệu như tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email, logo, hình ảnh nhà xe, dịch vụ, giới thiệu công ty, … Danh sách đầy đủ những thông tin cần cung cấp chúng tôi sẽ thông tin cho quý khách sau khi đăng kí dịch vụ

gui-hang-toan-quoc-tu-vexere-1
Tính năng gửi hàng tận nơi của phần mềm hàng hóa VeXeRe