Toàn bộ dữ liệu đều thuộc toàn quyền sở hữu của nhà xe và được lưu trữ an toàn trên hệ thống Vexere. Khi không sử dụng dịch vụ nữa, nhà xe có thể trích xuất thành file lưu trữ trong máy tính cá nhân. 

gui-hang-toan-quoc-tu-vexere-1
Tính năng gửi hàng tận nơi của phần mềm hàng hóa VeXeRe