Nhà xe có thể tự cấu hình được phân quyền cho nhân viên nhờ vào tính năng “Quản Lý Tài Khoản”: Chủ xe hoàn toàn có thể chọn một nhân viên nào đó để phân quyền cho họ có bất kỳ chức năng gì được thao tác trong hệ thống. Việc này giúp chủ xe bảo mật được những thông tin cần thiết trong nội bộ hơn.

gui-hang-toan-quoc-tu-vexere-1
Tính năng gửi hàng tận nơi của phần mềm hàng hóa VeXeRe